شواهدی از سیاره اسرارآمیز تیا

درخواست حذف این مطلب

براساس یک تحقیق دانشمندان با بررسی یک شهاب سنگ شواهدی از یک سیاره تیا بدست آورده اند که 4?5 میلیارد سال پیش در منظومه شمسی وجود داشته و از بین رفته است.
به گزارش تاپ دیجیت و به نقل از ساینس دیلی، این شهاب سنگ اماها سیتا نام دارد و در سال 2008 در صحرای نوبیا در سودان سقوط کرده است. محققانی از سه کشور سوئیس، فرانسه و آلمان با بررسی الماسهای داخل این شهاب سنگ نتیجه گرفتند که متعلق به یک سیاره در4?5میلیارد سال پیش بوده است.
فیلیپ گلیت یکی از اعضاء تیم تحقیقاتی می گوید در داخل شهاب سنگ کریستالهای کوچک الماس وجود دارند که در شرایط فشار بسیار زیاد ایجاد شده اند، او می گوید ما ثابت کردیم که بلورهای درشتتر الماس بر اثر شوک ایجاد نمی شوند و رشد آنها توسط فشار موجود در سیاره انجام شده است. ادامه مطلب...